De letter E staat voor de EquAllXClub. Het kunstplatform voor kunstenaars en kunstliefhebbers en iedereen die creativiteit een warm hart toedraagt.

Missie - mission 

social artbrand EquAll-X - the human brand

by Alfredo Rabansky and 'his' guest-artists
EquAll-X / verhaal - story

"because everyone deserves to be seen"


  EquAll-X face Amsterdam. Or a custommade one on request. Op verzoek maken wij de EquAll-X face van jouw stad
  Wallart. Betaaalbare originele muurkunst
  EquAll-X faces on Casual wear
  Wallart. Betaaalbare originele muurkunst

  Social artbrand EquAll-X®: Een Wereld Waar Iedereen Telt

  EquAll-X faces - symbool van de boodschap dat niemand meer of minder is dan een ander; we doen er allemaal toe. EquAll-X benadrukt de essentie van 'All' - niemand wordt buitengesloten.

   

  Een Uniek EquAll-X Gezicht voor Iedereen

  • Ontwerpen uit de eigen collectie
  • Voor iedereen de optie om zijn, haar of hun eigen unieke EquAllX-gezicht te laten ontwerpen
  • Show your face on sociale media, prints of casual kleding

   

  Verbinding Zoeken in een Diverse Samenleving

  • Start in Nederland
  • Wereldwijd verspreiden boodschap via individuen die trots hun EquAll-X gezichten dragen
  • Menselijke verbinding in onze diverse maatschappij
  • Acroniem 'Club' staat voor 'Connection likes us both', we  zijn allen in staat zijn om connectie te maken, ongeacht onze verschillen

  -----------------------


  Social artbrand EquAll-X®: A World Where Everyone Counts

  EquAll-X faces - symbol of the message that no one is more or less than another; we all matter. EquAll-X emphasizes the essence of “All” - no one is excluded.


  A Unique EquAll-X Face for Everyone

  • Designs from our own collection
  • For everyone the option to have his, her or their own unique EquAllX face designed
  • Show your face on social media, prints or casual clothing


  Seeking Connection in a Diverse Society

  • Launch in the Netherlands
  • Spreading message worldwide through individuals proudly wearing their EquAll-X faces
  • Human connection in our diverse society
  • Acronym 'Club' stands for 'Connection likes us both', we are all capable of connection regardless of our differences
  unsplash